UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!  WAŻNY KOMUNIKAT
Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju
ponadlokalnego Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko (pełną informację znajdziecie
Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI KONSULTACJE SPOŁECZNE).

 

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego jest samorządnym stowarzyszeniem gmin, powołanym w celu wspierania idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz koordynacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.

Jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym, powołały Stowarzyszenie kierując się wolą zapewnienia zrównoważonego i długofalowego rozwoju miast, powiatu i gmin oraz zacieśnienia partnerskiej współpracy samorządowej a także w celu pozyskiwana środków pomocowych skierowanych na rozwój obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Stowarzyszenie ROF swoim zasięgiem obejmuje łącznie 14 jednostek samorządu terytorialnego: miasto na prawach powiatu – Radom - miasto rdzeniowe ROF pełniące funkcję koordynatora projektu, gminę miejską i wiejską Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża, Skaryszew i Jedlnia-Letnisko oraz gminy wiejskie Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

 


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów
Gmina Wolanów