2017-01-19
SPOTKANIE ROBOCZE STOWARZYSZENIA RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W DNIU 27.01.2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza przedstawicieli członków Stowarzyszenia ROF na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30 – I piętro sala nr 114.

Na spotkaniu omawiane będą tematy związane z wypracowaniem koncepcji ścieżek rowerowych na terenie ROF w powiązaniu z miastem Radom oraz przedstawione zostaną propozycje projektów, z których można uzyskać środki unijne dla Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ogłaszanych w 2017 roku konkursów.

Spotkanie będzie miało formę roboczą w związku z tym serdecznie proszę o uczestnictwo.

Z upoważnienia Prezesa Stowarzyszenia ROF – Radosława Witkowskiego
Włodzimierz Konecki tel.506 020 126


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów