2017-09-14
WARSZTATY PPP Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W RADOMIU

Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno- Prywatnego zaprasza do udziału w jednodniowych warsztatach ppp z zakresu efektywności energetycznej. Warsztaty odbędą się 5 października 2017 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zlokalizowanym przy ul. Kopernika 1 w Radomiu.

O wydarzeniu

Tematem przewodnim warsztatów jest analiza ppp pod kątem skutecznej i efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności termomodernizacji. Dlatego, że o skuteczności możemy mówić tylko i wyłącznie w odniesieniu do projektów realizowanych lub zrealizowanych, podczas konferencji głos zabiorą eksperci posiadający praktyczne doświadczenie we wdrażaniu inwestycji w formule ppp.

W pierwszej części spotkania przedstawiona zostanie charakterystyka rynku ppp w Polsce. Omówiona zostanie struktura oraz potencjał rozwoju rynku ppp, a także rola kapitału zewnętrznego w rozwoju polskiej gospodarki komunalnej. W drugiej części spotkania przedstawione zostaną dobre doświadczenia we wdrażaniu projektów ppp, ścieżki wyboru partnera prywatnego oraz najważniejsze zapisy umowy. Druga część spotkania to także omówienie inwestycji z punktu widzenia dwóch stron realizujących umowę: strony publicznej oraz partnera prywatnego. Następnie, dr Krzysztof Szymański z Instytutu PPP omówi obecną strukturę rynku ppp. Na zakończenie warsztatów przewidziana została możliwość konsultacji własnych pomysłów w ramach 60 min. przerwy kawowej. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Wydarzenie jest adresowane do przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracji należy dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Instytutu PPP, pod linkiem poniżej:

http://ippp.pl/warsztaty-ppp-z-zakresu-efektywnosci-energetycznej-w-radomiu/

 

Miejsce wydarzenia

Warsztaty odbędą się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Kopernika 1 w Radomiu.
Początek warsztatów zaplanowany jest na godzinę 10.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wydarzeniem zapraszamy do kontaktu z Panem Dawidem Zalewskim, który oczekuje na pytania pod adresem email dawid.zalewski@ippp.pl lub nr tel.: 535 006 591.


Członkowie

Gmina Radom
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów
Gmina Zakrzew
Gmina Orońsko