2018-10-17
CZYSTE POWIETRZE W RADOMIU I OKOLICZNYCH GMINACH

 Dzięki Stowarzyszeniu Radomski Obszar Funkcjonalny w Radomiu wdrażany jest System Monitorowania Jakości Powietrza. System obejmie Radom i 14 okolicznych gmin.
 Czyste powietrze

System ma być  wsparciem ogólnopolskiego programu Czyste powietrze , który będzie realizowany przez najbliższe 10 lat.  Głównym zadaniem Systemu Monitorowania Jakości Powietrza  jest :

                    -  udostępnienie społeczeństwu wiedzy na temat jakości powietrza w miejscu pracy
                       i zamieszkania. Pomiary przekazywane przez czujniki pokazują skalę zanieczyszczenia
                       powietrza.

                    -  dostęp do wizualizacji pomiarów będzie miał każdy , kto dysponuje dostępem do
                        komputera lub telefonu typu smartfon.
                   

                    -  na podstawie pomiarów wykonywanych przez System Monitorowania Jakości Powietrza
                       wdrożenie akcji edukacyjnej społeczeństwa z naciskiem na edukacje dzieci
                       i młodzieży.
Akcja edukacyjna będzie prowadzona w szkołach . Przygotowane są
                       materiały multimedialne, plakaty, ulotki

                    -  pobudzenie odpowiedzialności obywatelskiej za jakość powietrza. Nikt lepiej nie
                       przypilnuje jak sami obywatele, sąsiedzi. 

                    -  przekazanie narzędzia jakim jest System Monitorowania Jakości  Powietrza służbom
                       miejskim. Dzięki Systemowi z dużą dokładnością będzie można określić obszary
                       najbardziej zanieczyszczonego powietrza.

 Korzystanie z Systemu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę firmy dostarczającej System Nadzoru Jakości  Powietrza  i wyszukać lokalizację , która nas interesuję . Platforma daje możliwość porównania jakości powietrza nie tyko w konkretnej dzielnicy, gminie czy mieście. Można „podglądać” czujniki rozmieszczone w całej Polsce  i tym samym porównywać jakość powietrza na różnych obszarach.  Adres strony , na którą należy wejść to  :   map.airly.eu


Członkowie

Gmina Radom
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów
Gmina Zakrzew
Gmina Orońsko