2021-01-28
POWSTAJE PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych przygotowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. To dokument, który ma uwzględniać potrzeby komunikacyjne, a jednocześnie kwestie związane z ochroną środowiska. W opracowaniu planu, oprócz ekspertów, mają także uczestniczyć sami mieszkańcy. Dlatego została przygotowana ankieta kierowana do wszystkich zainteresowanych. Zawiera ona szereg pytań dotyczących istniejących rozwiązań komunikacyjnych,
a także tego z jakich środków transportu korzystamy, jak oceniamy bezpieczeństwo transportowe oraz czy jesteśmy skłonni zmienić swoje przyzwyczajenia i przesiąść się np. z własnego samochodu do środków komunikacji publicznej.

Ankieta jest dostępna na stronie: https://forms.gle/96b1BoDxz1HYd4HDA.

Wypełniając ankietę można także zgłosić się do udziału w warsztatach on-line, które odbędą się 1 lutego. Spotkanie pierwszej grupy odbędzie się w godz. 13.00 -14.30, a drugiej w godz. 16.00 – 17.30. W pierwszych dniach lutego odbędą się także konferencje z udziałem przedstawicieli samorządów wchodzących w skład ROF.

Przypomnijmy, że Radomski Obszar Funkcjonalny tworzą: Radom, Pionki, Wierzbica, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Iłża, Skaryszew i Gózd.

Gmina Gózd


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów
Gmina Wolanów