2021-06-16
ANKIETA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW GMIN RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

 
Władze samorządu Miasta Radomia przystąpiły do opracowania strategii rozwoju. W dokumencie, planowanym na kolejnych 10 lat, zostaną zawarte cele i kierunki działań, których realizacja ma wspomóc rozwój miasta. Sąsiednie gminy to ważni partnerzy Radomia, a ich mieszkańcy są interesariuszami rozwoju miasta. Pragniemy zwrócić się do Państwa z pytaniami. Odpowiedzi na nie pozwolą nam określić priorytety, na których powinniśmy się skupić, kształtując politykę rozwoju Radomia. Ankieta została przygotowana przez firmę Lider Projekt Sp. z o.o. (wykonawcę opracowania strategii). Badanie jest anonimowe i zajmie kilka minut.
 

Członkowie

Gmina Radom
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów
Gmina Zakrzew
Gmina Orońsko