2022-08-31
WYNIKI BADAŃ - ANKIETA -PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW LOKALNYCH

Szanowni Państwo
Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkańcom gmin leżących na obszarze
Partnerstwa "Radomski Obszar Funkcjonalny", które obejmuje miasto Radom,
miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża, Jedlnia-Letnisko oraz
Skaryszew, gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk,
Wierzbica, Wolanów, Zakrzew  za poświęcony czas i uzupełnienie ankiety.
Państwa opinia, posłuży do dalszego planowania  kierunków rozwoju przez
samorządy z uwzględnieniem zmian społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.
Wyniki ankiety prezentujemy w linku poniżej.

Wyniki ankiety do pobrania


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów