2022-10-26
RAPORT DIAGNOSTYCZNY - PORTRET PARTNERSTWA RADOM WRAZ Z GMINAMI Z OBSZARU FUNKJONALNEGO

        Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej partnerstwa „Radom wraz z gminami z obszaru funkcjonalnego” obrazuje potencjał społeczno-ekonomiczny obszaru, z uwzględnieniem przestrzennych uwarunkowań środowiskowo-infrastrukturalnych oraz identyfikuje wstępnie główne kierunki rozwojowe, będące podstawą jego konkurencyjności.

Dokument został opracowany w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy Rozwoju Regionalnego. Materiał został opracowany przez Związek Miast Polskich oraz członków partnerstwa.

Celem dokumentu jest ukazanie problemów partnerstwa ograniczających jego rozwój oraz zidentyfikowanie potencjałów wewnętrznych będących podstawą dla ukierunkowania rozwoju. Diagnoza jest jednocześnie otwarciem procesu kształtowania dokumentu strategicznego, który określi możliwe kierunki rozwojowe w perspektywie 2022-2030, sprzyjające poprawie jakości życia mieszkańców, a także wzrostowi konkurencyjności partnerów.

Do pobrania:

- Wyniki badań ankietowych młodzieży

- Wyniki badań ankietowych mieszkańców

- Raport diagnostyczny

- Formularz uwag


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów