2023-04-06
RAPORT DIAGNOSTYCZNY PARTNERSTWA RADOM WRAZ Z GMINAMI OBSZARU FUNKCJONALNEGO, OPRACOWANEGO W RAMACH PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO PLUS

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z Raportem diagnostycznym Partnerstwa Radom
wraz  z gminami obszaru funkcjonalnego, opracowanego w ramach projektu
Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus), realizowanego przez
samorządy lokalne i samorządy wojewódzkie wraz z  Ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz ekspertami ze Związku Miast
Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy.

Raport diagnostyczny opracowany został w IV kwartale 2022 r. i stanowi
podstawę do określenia wniosków i kierunków rozwojowych w
przygotowywanej obecnie Strategii rozwoju ponadlokalnego Partnerstwa
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt CWD Plus  ma na celu popularyzowanie idei partnerstwa
międzysamorządowego oraz budowanie kompetencji samorządów lokalnych do
strategicznego planowania rozwoju we współpracy z innymi JST i
planowania kompleksowych przedsięwzięć, rozwiązujących problemy
rozwojowe i odpowiadających zidentyfikowanemu potencjałowi obszaru
partnerstwa.

Dzięki współpracy Związku Miast Polskich, Fundacji Fundusz Współpracy,
samorządów lokalnych i regionalnych oraz Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej, dla partnerstw samorządowych, w tym z obszarów
borykających się z problemami rozwojowymi, przygotowywane zostaną m.in.
diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej, a następnie
różnego typu strategie rozwoju.

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” realizowany jest w okresie od
kwietnia 2022 do czerwca 2023 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

- Raport diagnostyczny ROF

- zał. nr 1 Wyniki badania młodzieży

- zał. nr 2 Wyniki badania mieszkańców

- Zał. nr 3 Diagnoza porównawcza


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów