DELIMITACJA

Celem głównym badania była delimitacja obszaru miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) oraz wskazanie powiązań wewnątrz i na zewnątrz ROF, które mogą być podstawą programowania rozwoju tego obszaru.

Cele szczegółowe badania obejmują:

  • Określenie zakresu problemów rozwojowych wspólnych dla całego miejskiego ROF;
  • Określenie wewnętrznego potencjału rozwojowego ROF;
  • Określenie możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego ROF (w trzech wariantach rozwojowych).

Zachęcamy do zapoznania się opracowaniem:


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów